[1]
T. Rosenberg, “Varför heteronormativitet?”, lambda, vol. 8, no. 3-4, pp. 6-9, 1.