[1]
L. Lennerhed, “Avvikelse eller variation? RFSU om homosexualitet på 1930- och 1940-talet”, lambda, vol. 8, no. 2, pp. 35-45, 1.