[1]
J. Magnusson, “Förteckning över artiklar i lambda nordica 1989-2001”, lambda, vol. 7, no. 4, pp. 58-63, 1.