Silverstolpe, F. (1) “Den historiska bakgrunden till ordet bög”, lambda nordica, 6(1), pp. 39-61. Available at: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/96 (Accessed: 1October2022).