Knobblock, I. E. (1) “"Om jag möjligtvis kan vill jag bli en annan": Homosexuella kvinnor skriver till RFSU”, lambda nordica, 5(2-3), pp. 61-76. Available at: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/86 (Accessed: 1October2023).