Beketova, M. (2022) “Methodology of Surzhyk”, lambda nordica, 27(2), pp. 93–103. doi: 10.34041/ln.v27.790.