Lönngren, A.-S. (2022) “Ambitiös avhandling om erotiska möten mellan människa och väsen ”, lambda nordica, 26(4-1), pp. 192-195. doi: 10.34041/ln.v26.771.