Lönn, M. (2022) “”Känn på det här”: Om sinnlighet som en skev och dekolonial metod”, lambda nordica, 26(4-1), pp. 150-175. doi: 10.34041/ln.v26.767.