Ingemansson, C. (1) “Fördomsfulla läsningar: Svenska kritikers attityder gentemot homosexualitet i skönlitterära verk 1946-1995”, lambda nordica, 5(2-3), pp. 89-101. Available at: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/655 (Accessed: 1October2023).