Johnsen, O. and Kristoffersen, G. (1) “Når homser snakker”, lambda nordica, 3(4), pp. 66-78. Available at: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/60 (Accessed: 1October2023).