Lundberg, T. and Nordlund, L. (2018) “Normkritiska perspektiv: Nya möjligheter för svensk psykologisk praktik”, lambda nordica, 22(4), pp. 66-99. Available at: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/506 (Accessed: 10August2022).