Lönngren, J. (1) “Värdefullt bidrag till homohistorien”, lambda nordica, 19(1), pp. 118-121. Available at: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/412 (Accessed: 2July2022).