Höglund, A. (1) “Välbehövlig nordisk litteraturantologi om förmodat svårtillgänglig queerteori”, lambda nordica, 19(1), pp. 110-113. Available at: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/410 (Accessed: 10April2021).