Rydström, J. (1) “Homorörelsen och den politiska vänstern”, lambda nordica, 3(1), pp. 87-89. Available at: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/41 (Accessed: 10April2021).