Söderström, G. (1) “Pontus Wikner äntligen på tyska”, lambda nordica, 19(1), pp. 103-105. Available at: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/408 (Accessed: 11April2021).