Steorn, P. (1) “Spretigt men värdefullt om queer på universitetet”, lambda nordica, 17(4), pp. 217-220. Available at: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/370 (Accessed: 14July2024).