Söderström, G. (1) “Ideologi eller vetenskap? Kring debatten mellan konstruktivism och essentialism”, lambda nordica, 3(1), pp. 53-75. Available at: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/37 (Accessed: 10April2021).