Prieur, A. (1) “Seksualitet og kjønn i kulturelt perspektiv: Det siste århundredets oppdagelser av seksualitet, fulgt av en dekonstruksjonistisk øvelse”, lambda nordica, 3(1), pp. 35-50. Available at: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/35 (Accessed: 11April2021).