Hansson, K. (1) “Mellan välvilja och förakt: en etnografi av kategoriseringar i staden”, lambda nordica, 17(1-2), pp. 102-120. Available at: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/333 (Accessed: 1March2024).