Silverstolpe, F. (1997) “Benkert var inte läkare: Om den homosexuella kategorins icke-medicinska ursprung på 1800-talet”, lambda nordica, 3(1), pp. 6-17. Available at: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/33 (Accessed: 20April2021).