Rosenberg, T. (1) “Om queer ögonblick i teater och opera”, lambda nordica, 2(3-4), pp. 54-66. Available at: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/29 (Accessed: 1October2023).