Nordqvist, P. (1) “Att tala om familj: Lesbiskas berättelser om planerat föräldraskap”, lambda nordica, 11(4), pp. 63-81. Available at: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/212 (Accessed: 8August2020).