Nordqvist, P. (1) “Önskat och oönskat föräldraskap: Kön och sexualitet i svensk lagstiftningshistoria om insemination”, lambda nordica, 11(1-2), pp. 30-46. Available at: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/200 (Accessed: 6December2021).