Stenberg, L. (1) “Text och förklädnad: En läsning av Selma Lagerlöfs novell "En fallen kung"”, lambda nordica, 2(2), pp. 34-47. Available at: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/19 (Accessed: 10April2021).