Edenheim, S. (1) “Kön/Genus/Begär och andra besvärligheter: En teoretisk diskussion sprungen ur en analys av den medicinska diskursen rörande intersexualism”, lambda nordica, 9(1-2), pp. 148-164. Available at: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/177 (Accessed: 11April2021).