Magnusson, J. (1) “Förteckning över artiklar i lambda nordica 1989-2001”, lambda nordica, 7(4), pp. 58-63. Available at: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/134 (Accessed: 10April2021).