Helgesson, P. (1) “Karin Boye och de postuma bortförklaringarna”, lambda nordica, 6(4), pp. 6-22. Available at: https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/105 (Accessed: 10April2021).