Beketova, Masha. 2022. “Methodology of Surzhyk”. Lambda Nordica 27 (2), 93–103. https://doi.org/10.34041/ln.v27.790.