Ingemansson, Cecilia. 1. “Fördomsfulla läsningar: Svenska Kritikers Attityder Gentemot Homosexualitet I skönlitterära Verk 1946-1995”. Lambda Nordica 5 (2-3), 89-101. https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/655.