Johnsen, Ole, and Gjert Kristoffersen. 1. “Når Homser Snakker”. Lambda Nordica 3 (4), 66-78. https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/60.