Prieur, Annick. 1. “Seksualitet Og kjønn I Kulturelt Perspektiv: Det Siste århundredets Oppdagelser Av Seksualitet, Fulgt Av En Dekonstruksjonistisk øvelse”. Lambda Nordica 3 (1), 35-50. https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/35.