Magnusson, Jan. 1. “Förteckning över Artiklar I Lambda Nordica 1989-2001”. Lambda Nordica 7 (4), 58-63. https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/134.