MAGNUSSON, J. Den nordiska homorörelsen under efterkrigstiden. lambda nordica, v. 6, n. 2-3, p. 5-8, 11.