LARSSON, B. Den säkra grunden. lambda nordica, v. 5, n. 1, p. 60-65, 11.