WASSHEDE, C. Normer snarare än kärlek och sex: Om kamp för sexualitet och intimitet för personer med normbrytande funktionalitet. lambda nordica, v. 26, n. 1, p. 138-141, 5 Jul. 2021.