TRACYK, M.; WURM, M.; AHONEN, L. Psykologers upplevelse av klienter med könsöverskridande beteende. lambda nordica, v. 18, n. 3-4, p. 77-99, 11.