GORGIS, M. Fenomenologiska och psykoanalytiska perspektiv pÄ förkroppsligande. lambda nordica, v. 17, n. 4, p. 213-216, 11.