PRIEUR, A. Seksualitet og kjønn i kulturelt perspektiv: Det siste århundredets oppdagelser av seksualitet, fulgt av en dekonstruksjonistisk øvelse. lambda nordica, v. 3, n. 1, p. 35-50, 11.