MILTON, L. S. Axels tribader. Om den lesbiska tematiken i August Strindbergs "En dåres försvarstal". lambda nordica, v. 17, n. 3, p. 17-43, 11.