SILVERSTOLPE, F. Benkert var inte läkare: Om den homosexuella kategorins icke-medicinska ursprung på 1800-talet. lambda nordica, v. 3, n. 1, p. 6-17, 1 Oct. 1997.