LINDHOLM, M. Vad har sexualitet med kön att göra?. lambda nordica, v. 2, n. 3-4, p. 38-53, 11.