MUNCK, K. Selma Lagerlöf - en lesbisk författare?. lambda nordica, v. 13, n. 3, p. 11-24, 11.