NORDQVIST, P. Önskat och oönskat föräldraskap: Kön och sexualitet i svensk lagstiftningshistoria om insemination. lambda nordica, v. 11, n. 1-2, p. 30-46, 11.