EDENHEIM, S. Kön/Genus/Begär och andra besvärligheter: En teoretisk diskussion sprungen ur en analys av den medicinska diskursen rörande intersexualism. lambda nordica, v. 9, n. 1-2, p. 148-164, 11.