ROSENBERG, T. Varför heteronormativitet?. lambda nordica, v. 8, n. 3-4, p. 6-9, 11.