LINDEQVIST, K. Pionjärporträtt: Carl Rådemyr. lambda nordica, v. 8, n. 2, p. 46-49, 11.