LENNERHED, L. Avvikelse eller variation? RFSU om homosexualitet på 1930- och 1940-talet. lambda nordica, v. 8, n. 2, p. 35-45, 11.