LINDEQVIST, K. Kärlekens absolut: Eva Alexanderssons Kontradans och 1960-talets homosexualitetsdiskurs. lambda nordica, v. 8, n. 2, p. 6-20, 11.