MAGNUSSON, J. Förteckning över artiklar i lambda nordica 1989-2001. lambda nordica, v. 7, n. 4, p. 58-63, 11.