BERTILSDOTTER, H. Maskrosbarn: Den internationella och svenska birörelsens historia. lambda nordica, v. 7, n. 1-2, p. 84-91, 11.